Gewonnen Levenskwaliteit

Onderzoek naar:

Gewonnen Levenskwaliteit

Testfase afgerond


De testfase van het project 'Gewonnen Levenskwaliteit' is afgerond. U kunt op dit moment geen nieuwe vragenlijst meer invullen.

De vragenlijst is door bijna 1300 patiënten van verschillende afdelingen van het Medisch Spectrum Twente op meerdere tijdsmomenten ingevuld. We willen alle deelnemers hiervoor hartelijk bedanken!

Op dit moment worden de resultaten geëvalueerd om te bekijken of en hoe het meten van kwaliteit van leven meer inzicht geeft in de waarde van zorg voor de patiënt zelf. Voor meer informatie over het project, zie: http://www.santeon.nl/gewonnen-levenskwaliteit/.